Fee Structure

વનિતા વિશ્રામ પ્રાયોગિક શાળા
શૈક્ષણિક વર્ષ: ૨૦૨૩-૨૪
ધોરણફી ની રકમ
11530
21530
31530
41530
51551
61554
71557
82055

 

ઉપરોક્ત કોષ્ઠકમાં દર્શાવેલ ફી સરકારશ્રીને જમા કરવામાં આવે છે.

  •  વનિતા વિશ્રામ પ્રાયોગિક શાળા એક સરકારી એકમ છે, અહી સરકારી ધારાધોરણ મુજબ ગાંધીનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ કચેરી દ્વારા શિક્ષકોની ભરતી તેમજ પગાર ગ્રાન્ટ મુકવામાં આવે છે જેથી અહી ફી નથી.
  •  પરંતુ સંસ્થા અંતર્ગત આ શાળા કાર્યરત હોવાથી સંસ્થાકીય માળખા મુજબ કમ્પ્યૂટર, ઈ-બોર્ડ તથા શૈક્ષણિક ખર્ચ જેવી ફી લેવામાં આવે છે.