Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

સ્પર્ધાઓ

Aug 22, 2019

વનિતા વિશ્રામ સંસ્થા ખાતે “માતૃભાષા ગૌરવ પ્રતિષ્ઠાન” દ્વારા તારીખ ૧૯ અને ૨૦ ઓગસ્ટના રોજ વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકો માટે આંતરશાળા સ્પર્ધાઓનું આયોજન થયું હતું. જેમાં શહેરની વિવિધ શાળાના ૮૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો.