Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

સેમિનાર [(ડૉ.પી.વી.ટી. પ્રાથમિક કન્યાશાળા(ગુ.મા.)]

Oct 1, 2021

સંસ્થાના નવનિયુક્ત કાઉન્સેલર ડૉ. લતિકાબેન શાહ સાથે સમગ્ર સ્ટાફની પરિચય મુલાકાત…