Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

“શબ્દોત્સવ” સત્ર -૩ માં વનિતા વિશ્રામ પ્રાયોગિક શાળાની સિધ્ધી…

Dec 18, 2023

“શબ્દોત્સવ” સત્ર-૩ માં A વિભાગ પદ્યમાં “રમકડું” વિષય પર છંદ,અછાંદસ સાથે મૌલિક કોઈ પણ પ્રકારની રચના લખવાની હતી.જેમાં અમારી વનિતા વિશ્રામ પ્રાયોગિક શાળાની શિમ્પી કૃતિકા અનિલભાઈએ રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું…