Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

‘વિજ્ઞાન દિવસ’ની ઉજવણી [ડૉ. પી. વી. ટી. પ્રાથમિક કન્યાશાળા(ગુ.મા.)]

Feb 29, 2020

તારીખ ૨૮/૦૨/૨૦૨૦ને શુક્રવાર વારના રોજ ‘વિજ્ઞાન દિવસ’ નિમિત્તે શાળામાં ક્વીઝ અને રેલી જેવી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન થયું હતું.