Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

વાર્ષિકોત્સવ

Dec 12, 2019

તારીખ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ને ગુરુવારના રોજ ડૉ. પી.વી.ટી. પ્રાથમિક કન્યાશાળા(ગુ.મા.)નો વાર્ષિકોત્સવ યોજાશે.

સ્થળ : બાજીગૌરી ઓપન એર થિયેટર

સમય : સાંજે ૬ કલાકે