Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

પ્રવૃત્તિ [(ડૉ.પી.વી.ટી. પ્રાથમિક કન્યાશાળા(ગુ.મા.)]

Sep 16, 2021

ધોરણ 8 ની વિદ્યાર્થિનીઓ પાસે હવાનું દબાણ સમજાવતું Water Dispenser machine બનાવડાવવામાં આવ્યું હતું.