Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

દિવાળી વેકેશન ૨૦૧૯-૨૦ – વનિતા વિશ્રામ પ્રાયોગિક શાળા.

Oct 23, 2019

દિવાળી વેકેશન તારીખ:-૨૪/૧૦/૨૦૧૯ થી ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ સુધીનું રહેશે. તારીખ:-૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ શાળા રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. શાળા શરુ થયાના પ્રથમ દિવસે દરેક વિદ્યાર્થીનીએ ફરજિયાતપણે હાજર રહેવું.