Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

ડૉ. પી.વી.ટી. કન્યાશાળા (ગુ.મા.)SA-1 લેખિત પરીક્ષા સમયપત્રક

Sep 26, 2019
વનિતા વિશ્રામ સંચાલિત
ડૉ. પ્રેમલીલાબહેન વિ. ઠાકરસી પ્રાથમિક કન્યાશાળા (ગુજરાતી માધ્યમ)
SA 1 લેખિત પરીક્ષા :૨૦૧૯
ધોરણ:૩ થી ૮
તારીખ / વાર સમય ધોરણ ૩ ધોરણ ૪ ધોરણ ૫ ધોરણ ૬ ધોરણ ૭ ધોરણ ૮
૦૭/૧૦/૨૦૧૯ ૧:૦૦ થી ૩:૦૦ ચિત્રકામ ચિત્રકામ ચિત્રકામ ચિત્રકામ ચિત્રકામ ચિત્રકામ
સોમવાર ૩.૩૦ થી ૪.૧૫ કમ્પ્યૂટર કમ્પ્યૂટર કમ્પ્યૂટર કમ્પ્યૂટર કમ્પ્યૂટર કમ્પ્યૂટર
૦૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧:૦૦ થી ૩:૦૦ ગુજરાતી પર્યાવરણ ગણિત ગુજરાતી હિન્દી સા.વિ.
બુધવાર
૧૦/૧૦/૨૦૧૯ ૧:૦૦ થી ૩:૦૦ ગણિત ગુજરાતી અંગ્રેજી હિન્દી વિજ્ઞાન ગુજરાતી
ગુરુવાર
૧૧/૧૦/૨૦૧૯ ૧:૦૦ થી ૩:૦૦ અંગ્રેજી હિન્દી ગુજરાતી ગણિત ગુજરાતી અંગ્રેજી
શુક્રવાર
૧૨/૧૦/૨૦૧૯ ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ પર્યાવરણ ગણિત હિન્દી અંગ્રેજી સંસ્કૃત ગણિત
શનિવાર
૧૪/૧૦/૨૦૧૯ ૧:૦૦ થી ૩:૦૦ _______ અંગ્રેજી પર્યાવરણ સંસ્કૃત અંગ્રેજી વિજ્ઞાન
સોમવાર
૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ૧:૦૦ થી ૩:૦૦ ________ _________ __________ વિજ્ઞાન સા.વિ. હિન્દી
મંગળવાર
૧૬/૧૦/૨૦૧૯
બુધવાર
૧:૦૦ થી ૩:૦૦ ________ __________ _________ સા.વિ ગણિત સંસ્કૃત
નોંધ :- (૧) ગેરહાજર રહેનાર વિદ્યાર્થિનીઓની પરીક્ષા આગળ કે પાછળ લેવામાં આવશે નહી.
              (૨) SA -1 પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ પ્રથમસત્રનો રહેશે.