Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

રમતોત્સવ વર્ષ:-૨૦૧૯-૨૦ ની જાહેરાત.- વનિતા વિશ્રામ પ્રાયોગિક શાળા.

Jan 9, 2020

શૈક્ષણિક વર્ષ:- ૨૦૧૯-૨૦ નો રમતોત્સવ તા:-૧૦/૦૧/૨૦૨૦ને શુક્રવાર તથા તા:-૧૧/૦૧/૨૦૨૦ને શનિવારના રોજ યોજાશે.