Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

રજા અંગે [ડૉ. પી.વી.ટી. પ્રાથમિક કન્યાશાળા(ગુ.મા.)]

Mar 16, 2020

સરકારશ્રી ના આદેશ મુજબ વનિતા વિશ્રામ સંચાલિત શાળાની વિદ્યાર્થિનીઓને તા. ૧૬ માર્ચ થી ૨૯ માર્ચ સુધી રજા રહેશે. પરીક્ષાની તારીખ અંગે મેસેજ કરવામાં આવશે.