Welcome to PVT Primary School.
Call us today
+91 261 2300237/40(GM)
Call us today
+91 261 2300238/37(EM)
Call us today
+0261 2300245(Prayogik)

વાર્ષિક પરિણામ ૨૦૧૯-૨૦ [ડૉ. પી.વી.ટી. પ્રાથમિક કન્યાશાળા(ગુ.મા.)]

May 11, 2020

પરિણામ જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી Result option માં જઈ વર્ગ પ્રમાણે પરિણામ જોવું.

Primary Gujarati Medium